Skip to main content

Onze diensten

Corvus Tax is gespecialiseerd in het vervaardigen en afhandelen van de Amerikaanse belastingaangiften voor eenieder die niet woonachtig is in Amerika maar wel de verplichting heeft tot het doen van aangifte. Wij hebben eveneens jaren ervaring met het opstellen en indienen van aanvragen voor Amerikaanse belastingnummers voor natuurlijke personen, Individual Tax Identifying Numbers (ITINs) als ook voor rechtspersonen, Employer Identifying Numbers (EINs).

stripes

Niet Amerikanen

Niet Amerikanen die inkomen genieten uit Amerika dienen in bijna alle gevallen daarom belastingaangifte bij de Amerikaanse belastingdienst ofwel de Internal Revenue Service (IRS) te doen. Dit is een wettelijke verplichting die gehandhaaft wordt door een voorheffing te doen op het inkomen of door belasting te innen als de aangifte gedaan wordt. Indien aangifte incorrect of te laat gedaan wordt kan dat resulteren in boeten van de IRS.

Indienen belastingaangiften

Als u Corvus de opdracht verstrekt om uw Amerikaanse belastingaangiften voor u te mogen verzorgen bent u van het meeste werk af. Veel informatie ontvangen wij direct van de beheerders van fondsen. U ontvangt van ons indien nodig bericht van hetgeen wij nodig hebben. Na toezending daarvan ronden wij uw aangiften af.

U ontvangt vervolgens van ons een pakketje met daarin de volgende zaken;

 • Een brief met daarin nadere uitleg,
 • Handtekeningpagina’s
 • Een samenvatting van de aangifte in het Nederlands,
 • Onze factuur.

U dient dan alleen nog uw handtekeningen op de handtekeningpagina’s te zetten en deze aan ons te retourneren. Wij dienen de aangiften per koerier of per aangetekende post voor u in.

Alle post van de belastingdienst loopt via ons kantoor zodat wij direct en zonder uw tussenkomst eventuele vragen kunnen beantwoorden. Indien nodig nemen wij onverwijld contact met u op.

Tarieven

Onze tarieven voor het verzorgen van de Amerikaanse belastingaangiften voor niet Amerikanen zijn afhankelijk van het aantal projecten en of er belasting verschuldigd of terug te vorderen is. Dit laatste is ingesteld omdat de werklast van een project waar een voorheffing gedaan is, hoger zal zijn dan van een project waar geen voorheffing gedaan is. Onder het blad tarieven vindt u meer informatie over de opbouw.

Advies

Voor vragen met betrekking tot de Amerikaanse belastingen kunt u ons altijd benaderen of kijk op onze website onder Informatie

Inlevertermijnen

Onder het blad belangrijke data staan de inlevertermijnen genoemd.

TIN aanvragen

Niet-Amerikanen die inkomen genieten uit Amerika dienen in bijna alle gevallen een belastingnummer te hebben. Dit om

 • de Amerikaanse belastingaangifte te doen,
 • om juist aan te kunnen tonen dat de Amerikaanse belastingaangifte niet gedaan hoeft te worden,
 • om in aanmerking te komen voor bepaalde regelingen of om gebruik te kunnen maken van bepaalde regelingen of
 • om simpelweg aan een Amerikaanse partij aan te kunnen tonen dat zij gevrijwaard zijn van extra bepalingen die de overheid hen opgelegd heeft.

In het verleden hebben wij uitgebreid ervaring opgedaan om, als Certified Acceptance Agent namens de Amerikaanse belastingdienst (IRS), de identificaties te verifiëren en te accepteren. Door wijzigingen in de procedures is er geen reden meer om Certified Acceptance Agent te zijn. Nu dienen de identiteiten geverifieerd te worden door de uitgevende instantie ofwel de overheid. Wij geven geen belastingnummers uit. Alleen de IRS kan dit.

Aanvraag ITIN

Om de aanvraag voor een natuurlijk persoon van een Individual Taxpayer Identifying Number (ITIN) te kunnen doen hebben wij de volgende gegevens nodig;

 • een copie van uw geldig paspoort of identificatiekaart en geboortebewijs,
 • de reden van uw aanvraag,
 • bewijs van de reden,
 • uw postadres.

U hoeft dus niet langer persoonlijk langs te komen voor de verificatie aangezien dit dient te gebeuren door de uitgevende instantie. In de regel is dat het gemeentehuis of een ambassade of consulaat. Het origineel gewaarmerkte copie dient u dan aan ons toe te zenden.

In principe worden nummers in zes to acht weken door de IRS toegekend. Onze ervaring is dat het in de regel tot tien weken kan zijn voordat wij de toekenning ontvangen. Wij hebben geen invloed op het tempo waarin de IRS de toekenning regelt. Heeft u een nummer nodig voor een andere reden dan het indienen van een aangifte raden we u aan de aanvraag zo spoedig mogelijk te doen.

Aanvraag EIN

Om de aanvraag voor een rechtspersoon van een Employer Identification Number (EIN) te kunnen doen hebben wij de volgende gegevens nodig;

 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel,
 • Een copie van het paspoort van de handtekening bevoegde,
 • Een beschrijving van de activiteiten,
 • Laatste maand van uw boekjaar,
 • Aantal werknemers in Amerika,
 • Uw postadres.

In tegenstelling tot het ITIN kan een EIN wel met spoed verkregen worden. Vanaf het moment dat het aanvraagformulier ondertekend retour gekomen is, kunnen wij binnen twee dagen een nummer verkrijgen.

Tarieven

De hoogte van onze tarieven voor het aanvragen van de Amerikaanse belastingnummers is afhankelijk van de aard van de aanvrager (ITIN of EIN). Kijk bij Tarieven voor meer informatie.

Advies

Voor advies met betrekking tot de Amerikaanse belastingen kunt u altijd bij Corvus terecht. Indien u reeds cliënt bent voor een andere dienst is dit in principe gratis.

Maar ook als u geen cliënt bent of hoeft te worden kunnen wij u op dit gebied van dienst zijn.
Zo adviseren wij bijvoorbeeld investeerders in Amerikaanse entiteiten wereldwijd. Daarnaast kunnen wij ook als expert getuige in rechtszaken met betrekking tot de Amerikaanse belastingen ingezet worden.

Indien u denkt dat er een mogelijkheid is dat wij u van dienst kunnen zijn nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen voor een gratis eerste gesprek.

Tarieven

Wij behouden uitdrukkelijk het recht voor om, voor sterk afwijkende aangiften, een ander tarief te berekenen. Hier zal door ons vooraf om toestemming gevraagd worden. Daarbij zal een onderbouwing gegeven worden van de reden van afwijking. Als u niet akkoord kunt gaan met het aangepaste tarief kunt u kosteloos annuleren.

Tarieven voor niet-Amerikanen:

Basistarief
€ 425
Toeslag rechtspersonen
€ 192
Toeslag additionele investeringen individuen
€ 84
Toeslag additionele investeringen rechtspersonen
€ 96
Toeslag restitutie/verschuldigde belasting
€ 71
Toeslag meer staten dan investeringen individuen
€ 82
Toeslag meer staten dan investeringen rechtspersonen
€ 93
Toeslag verlate aangiften
€ 75
Aanvraag belastingnummer natuurlijke personen met aangifte
€ 141
Aanvraag belastingnummer natuurlijke personen zonder aangifte
€ 215
Aanvraag belastingnummer rechtspersonen
€ 215

Tarieven aanvraag voor belastingnummers:

Aanvraag persoonlijk belastingnummer niet voor belastingaangifte
€ 200
Aanvraag belastingnummer rechtspersoon (EIN)
€ 212

Tarieven voor advisering:

Standaardtarief per uur
€ 125
quotes

I've been using Corvus for my American tax returns for years. I have always been completely satisfied with their services. I particularly value their personal approach, and the fact that they're always willing to go the extra mile.

H. Bruggink The Netherlands