Nederlands
Facebook LinkedIn Twitter
Wat ik waardeer is zijn attentheid om zijn cliënten tijdig op de hoogte te brengen van de stand van zaken en indien noodzakelijk vroegtijdig van advies te dienen.
C. Lammens, Nederland

Niet Amerikanen

Niet Amerikanen die inkomen genieten uit Amerika dienen in bijna alle gevallen daarom aangifte te doen. Dit is een wettelijke verplichting die op twee manieren gehandhaaft wordt.

In eerste instantie door het toepassen van een voorheffing. Dit is of 35% van het resultaat of, bij verkoop, 10% van de totale verkoopsom. Aangezien er bij de meest voorkomende belegging vastgoed altijd sprake is van een financiering komt dit neer op 35% van het ingelegde kapitaal. Door het doen van de aangifte bepaalt u de werkelijk verschuldigde belastingen en vraagt u het teveel ingehoudene terug.

Daarnaast zal de Amerikaanse belastingdienst bij in gebreke blijven boeten opleggen. Deze boeten kunnen in het uiterste geval door de nationale belastingdienst worden geïnd.

Als u ons de opdracht verstrekt om uw Amerikaanse belastingaangiften voor u te mogen verzorgen bent u van het meeste werk af. U zendt ons eventueel ontvangen gegevens toe waarna wij de aangifte gaan verzorgen.

U ontvangt vervolgens van ons een pakketje met daarin de volgende zaken;

U dient dan alleen nog uw handtekeningen op de handtekeningpagina’s te zetten en deze aan ons te retourneren. Wij dienen de aangiften per aangetekende post voor u in.

Alle post van de belastingdienst loopt via ons kantoor zodat wij direct en zonder uw tussenkomst eventuele vragen kunnen beantwoorden. Indien nodig nemen wij onverwijld contact met u op.

Voor vragen met betrekking tot de Amerikaanse belastingen kunt u ons altijd benaderen. U krijgt bijna altijd meteen antwoord.

De hoogte van onze tarieven voor het verzorgen van de Amerikaanse belastingaangiften voor niet Amerikanen is afhankelijk van het aantal projecten en de fiscale "inhoud" van deze projecten. Onder het blad tarieven vindt u meer informatie over de opbouw.

Dit laatste is ingesteld omdat de werklast van een project waar een voorheffing gedaan is, hoger zal zijn dan van een project waar geen voorheffing gedaan is. Dit met name doordat de IRS met grotere waarschijnlijkheid zal reageren bij een positief inkomen. Daarnaast neemt de mogelijkheid toe dat wij de IRS zullen moeten aanschrijven als er voor u een restitutie volgen moet.

Onder het blad naslagwerken kunt u meer informatie vinden met betrekking tot procedures. Onder het blad belangrijke data staan de inlevertermijnen genoemd.
Dates to Remember:
15
februari

Laatste dag waarop wij de opdracht ontvangen dienen te hebben om te kunnen garanderen dat tijdig uitstel van indienen aangevraagd kan worden.

More Belangrijke data »

In het geval daar aanleiding voor is kan de datum hierboven door de Amerikaanse belastingdienst een of meerdere dagen naar achteren geschoven worden. Dit gebeurd indien 15 april valt op een zondag of op een Onze tarieventdag.

TEL +31 174 240 811 // EMAIL yves@corvustax.nl // ADDRESS Naaldwijkseweg 101 | 2691 RD, Westland | Netherlands
Onze missie: Een zo hoog mogelijke kwaliteit, zowel op technisch vlak als op service niveau, tegen een zo laag mogelijk tarief leveren.
© 2020 Corvus Tax, BV. All Rights Reserved